Tilbygning til sommerhus

Over Dråby, 2018

Tilbygningen er placeret nord for det eksisterende hus, så der mod øst dannes en solrig ankomststerrasse. Tagets form og farve, den sorte træbeklædning og de hvide vinduer binder de to bygninger sammen til en ny helhed. Den nye tilbygning indeholder en entré, to soveværelser og et badeværelse. Der opstår to nye akser med den nye tilbygning. Den ene akse skaber med blikket gennem bygningen en forbindelse mellem den nye solgård og udsigten til fjorden. Den anden akse danner et naturlig indvendigt forløb fra det eksisterende køkken og til det de nye værelser mod nord.