Impressum & Datenschutz

Ansvarlig for indholdet på denne hjemmeside:

Wuttke & Ringhof ApS
Wildersgade 51,2, DK København K
buero(at)wuttkeringhof.com

Virksomhedens ejer

Beatrix Wuttke

Thomas Ringhof

Juridisk hjemsted for ApS: København
CVR-nr. 34881561
Moms nr.: DK-34881561

Garanti
Trods omhyggelig kontrol af indholdet garanterer vi ikke, at oplysningerne på denne hjemmeside er fuldstændige, korrekte og ajourførte. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere oplysningerne på dette websted til enhver tid.

Fraskrivelse af ansvar
Vi påtager os intet ansvar for indholdet af eksterne links. Operatørerne af de linkede sider er eneansvarlige for deres indhold.

Ophavsret

Alle værker eller dele af værker, der offentliggøres på vores hjemmeside, såsom tekster, billeder, illustrationer og filer, er underlagt ophavsret og andre love til beskyttelse af intellektuel ejendom. Enhver yderligere offentliggørelse, duplikering, distribution eller anden brug – selv i uddrag – kræver skriftlig tilladelse fra Wuttke & Ringhof Architekten.

Beskyttelse af data
Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovmæssige databeskyttelsesbestemmelser og denne databeskyttelseserklæring. Personlige data er data, der kan bruges til at identificere dig personligt.