Rotaprintblok i Berlin

På en grund i Berlin, hvor den tidligere trykmaskinefabrik Rotaprint lå, skal der bygges 230 boliger, erhvervsbygninger med tilbud til bydelens virksomheder samt en børnehave.

„Bo i den første række“ – Boliger i høj standard, der til den ene side orienterer sig mod byen og til den anden side mod det grønne i blokkens indre.

Konkurrence 1993, 1. præmie
Bebyggelsesplan og lokalplan 1994
Dispositionsforslag til en børnehave til 90 børn,  1995

Opdragsgiver: Forbundsland Berlin, Wedding kommune