Kvinderegensen

Studenterkollegiet fra 1932 er takket være støtte fra Augustinus Fonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Frantz Hoffmanns Mindelegat, Knud Højgaards Fond og Sonning Fonden, blevet renoveret og moderniseret i tre etaper. Her er køkkener, badeværelser og fællesfaciliteter sat i stand og bragt op til nutidig standart.

Den store udfordring var først og fremmest sammen med kollegiet at ansøge om de mange penge og i forlængelse heraf at renovere og ombygge med respekt for arkitekterne Helge Bojsen-Møller og Rigmor Andersens fine „Gesamtwerk“.

Bygherre: Kvinderegensen

Renovierings- og ombygning fra 2012 til 2018