Holzhalbinsel i Rostock

Bo bymæssigt – i eng- og fjordlandskabet

 

Den egentlige udfordring, at forbinde bymæssige boliger med landskabets kvaliteter, har været udgangspunktet for ideerne i dette projekt. Langs med Warnovs bred er de nye boligkvarterer udformet som u-formet boligblokke, der sine steder udvikler sig til fritstående by-„villaer“. På halvøen Holzhalbinsel når bebyggelsestemaet sit højdepunkt, med et kronende ni-etagers boligtårn. Stiforbindelsen langs den grønne bred føres ad en bred trappe gennem boligbebyggelsen og tilbage til Rostocks centrum. Den femetagers karrébebyggelse rammer halvøens nye plads ind – ud til fjorden udvikler karreen sig til et tårn, der i de øverste etager udformes som en ekspressiv by-krone og bliver til landmark i hele havnen.

Konkurrence 2013

Udbyder: WIRO Wohnungsgesellschaft mbH

I samarbejde med VLA