Byhus i Hillerød

Grunden er placeret i Hillerøds bykerne mellem gågaden og søpromenaden. Fra grunden er der en storslået udsigt over Slotssøen og Frederiksborg Slot. Udfordringen i opgaven er på den ene side samspillet med de eksisterende gamle og bevaringsværdige bygninger og på den anden side at udvide den eksisterende forretningsgade til også at omfatte det nye gårdrum, der forbinder Slotsgade med Søpromenaden.
Det nye gårdrum vil tilbyde attraktive adresser til butikker, gallerier og restauranter. Boligerne i de øverste etager sørger for liv i gården – også efter lukketid.

Skitseprojekt 2007
Lokalplan 2009